Zveřejnění darů

Zveřejnění darů 

Václav Podhorný

Anna Mordarska

Němcovi

Jan Macháček

Věra a Dušan Ingrovi

Věra a Dušan Ingrovi

Lenka Bělíčková

Svatý Sedláček, s.r.o.

Ola a Karol Baginski

Denis Svatý

Samuel Bílý

Radek Adamec

Věra Ingrová

Kamila Roučková

Michal Lukeš

Bohumila Tinzová

Daniel Barták (s rodinou)

Bohumila Tinzová

Bohumila Tinzová

???

Jan Krpálek

Lukáš Hurt

Michal Raška

Dagmar Svobodová

Josef Anděl

Jaroslav Mrtka a Alena Mrtková

Kamila Roučková

Zahrada Brno, s.r.o.

Petr Žaža

Dominik Michálek

Petr Vítek

Pavel Stejskal

Vítězslav Mareček (s rodinou) 

Leopold Svatý

Daniel Barták (s rodinou)

Patrik Tomáš Pavlíček

Leopold Svatý

Radek Adamec

veřejná sbírka v Karlově Studánce

Patrik Koryťák

Jesenický horský spolek

Tomáš Hradil

rodina Procházkova

Marcela Posslová

Petr Kubalák

Josef Moravec

Celkem

6 000,00

2 000,00

300,00

1 000,00

2 000,00

6 000,00

11 000,00

10 000,00

30 000,00

15 000,00

15 000,00

10 000,00

2000

6000

1000,00

800,00

20 000,00

400,00

400,00

10 000,00

16 533,00

41 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2 500,00

3 000,00

30 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4 000,00

170 000,00

6 000,00

5 000,00

10 000,00

50 000,00

1 100,00

555,00

1 000,00

1 500,00

300,00

1 000,00

1 300,00

2 000,00

504 688,00

23.03.2020

26.11.2019

07.09.2019

22.08.2019

13.08.2019

23.04.2019

10.04.2019

02.04.2019

27.09.2018

17.08.2018

16.08.2018

10.08.2018

13.07.2018

19.12.2017

15.06.2017

03.05.2017

12.04.2017

20.02.2017

25.11.2016

01.11.2016

4.10.2016

30.9.2016

20.9.2016

8.4.2016

12.2.2016

25.01.2016

14.01.2016

26.12.2015

21.12.2015

21.12.2015

21.12.2015

18.12.2015

19.11.2015

15.11.2015

07.08.2015

16.05.2014

27.08.2013

20.06.2013

24.10.2012

05.06.2012

25.04.2012

03.04.2012

21.03.2012

06.03.2012

19.02.2012

02.06.2010

 

 

 

 

Aktuality

2020 - září

Střecha sakristie je dokončena. Foto viz. "Postup obnovy".

Děkujeme všem dárcům za přispění na realizaci díla.

2020 - srpen

Je dokončen pohledový krov a podbití a část vnější omítky s podokapní římsou na zadní stěně kaple. Pan Moravčík (z Bernartic) montuje pojistnou hydroizolací pod krytinu a plechové lemování pro napojení střešní krytiny na stěnu. Foto viz. "Postup obnovy".

2020 - červenec

Započala dlouho očekávaná stavba krovu sakristie. Foto viz. "Postup obnovy".

2020 - květen

Žulová opalovaná dlažba je nařezaná a připravená k pokládce. Foto viz. "Postup obnovy".

2020 - únor

Dubové vstupní dveře čekají v dílně na zabudování do stavby. Foto viz. "Postup obnovy".

Na oknech a vnitřních dveřích se již pracuje.

2020 - leden

Jednáme o výrobě interiérové dlažby z místní žuly.

2019 - říjen

Jednáme o provedení oken a dveří.

2019 - říjen

Zhotovitel střechu sakristie v termínu nedokončil. Jednáme se zhotovitelem o provedení střechy v roce 2020, ve hře zůstává možnost uplatnění sankcí a pokračování s jiným dodavatelem.

2019 - duben

Podepsali jsme smlouvu na provedení střechy sakristie.

2018 - říjen

Položením krytiny a montáží oplechování je dokončeno zastřešení hlavní lodi kaple. Foto viz. "Postup obnovy".

Zastřešení sakristie plánujeme realizovat v první polovině příštího roku.

Všem dárcům děkujeme za finační podporu, která umožnila realizaci střechy.

2018 - září

Je dokončen krov hlavní lodi, bednění střechy s podkladním asfaltovým pásem pro střešní krytinu, pohledové palubky a je vyzděný čelní štít kaple s nikou. Z vnější strany je čelní štít omítnut.

Se zhotovitelem jednáme o provedení střechy sakristie.

2018 - srpen

Stavba krovu je zahájena. Ke dni 4.8. zhotovitel osadil pozednice, plné vazby a vrcholovou vaznici hlavní lodi kaple. V současné chvíli (23.8.) je krov hlavní lodi téměř dokončen. Jsou osazeny krokve, doplňují se námětky. Úprava spojů plných vazeb, kterou zhotovitel provedl, je odsouhlasena statikem.

2017 - listopad

Ne vše se daří, jak bychom chtěli. Zhotovitelská firma nedodržela smlouvu a během léta ani podzimu nebyla schopna začít s provedením střechy. V této chvíli zhotoviteli nabíhají sankce za nesplnění termínu. Zhotovitel navrhl, že střechu provede na jaře a poskytne kompenzaci za způsobené komplikace. Pokud k tomu dojde a práce bude provedena v dobré kvalitě, nechceme uplatňovat smluvní pokutu. Pokud dodavatel ani během jara střechu nedokončí, budeme hledat jiného dodavatele.

2017 - květen

Ke dni 5.5.2017 jsme podepsali smlouvu o dílo na zhotovení kompletního zastřešení hlavní lodi kaple, včetně vyzdění štítu a jeho omítnutí z vnější strany. Nejpozději na začátku listopadu by měla být tato část díla dokončena. Všem dárcům děkujeme za finanční podporu, která umožnila posunout obnovu kaple o velký krok kupředu.

2015 - červenec

Prodloužili jsme lhůtu pro dokončení stavby do 9.12.2017. Zároveň jsme z finančních důvodů upustili od záměru prosklené střechy a změnili záměr na plnou sedlovou střechu s valbou nad presbytářem.

2013 - listopad

Dokončili jsme obnovu koruny zdiva hlavní lodi a provedli zakrytí zdiva asfaltovým pásem, aby do konstrukce nevnikala srážková voda a nedocházelo k destrukci zdiva.