Zveřejnění výdajů

prodloužení domény do 03/2021 -949,00 25.2.2019
D-PROFIL GROUP - doplatek střechy hlavní lodi - 193 515,00 17.10.2018
D-PROFIL GROUP - záloha střechy hlavní lodi - 100 000,00 9.10.2018
D-PROFIL GROUP - zapůjčení agregátu a lešení, cement + malta - 4 860,00 30.12.2013
doplatek za zednické práce - Zednictví Veselý Libor, Javorník - 10 680,00 29.11.2013
správní poplatek za prodloužení stavebního povolení + poštovné - 1 026,00 20.11.2013
asfaltový penetrační lak BR-ALP 9kg 1ks, asfaltové pásy DEKGLASS G200S40 4role á 10m2, pracovní rukavice 1ks - 4 942,00 19.11.2013
záloha na zednické práce - Zednictví Veselý Libor, Javorník - 7 000,00 14.11.2013
poštovné - podání žádosti o prodloužení SP -47,00 11.11.2013
deska OSB 675x2500x22 – zabednění dveří -392,00 2.11.2013
dveřní závěsy + rukavice 1ks -67,00 2.11.2013
D-PROFIL GROUP - cihla plná P20 290x140x65 4169ks, malta Weber mix zdící 10MPa 5700Kg, doprava + složení materiálu - 38 189,00 14.10.2013
Celkem - 361 667,00  

 

 

Aktuality

2020 - září

Střecha sakristie je dokončena. Foto viz. "Postup obnovy".

Děkujeme všem dárcům za přispění na realizaci díla.

2020 - srpen

Je dokončen pohledový krov a podbití a část vnější omítky s podokapní římsou na zadní stěně kaple. Pan Moravčík (z Bernartic) montuje pojistnou hydroizolací pod krytinu a plechové lemování pro napojení střešní krytiny na stěnu. Foto viz. "Postup obnovy".

2020 - červenec

Započala dlouho očekávaná stavba krovu sakristie. Foto viz. "Postup obnovy".

2020 - květen

Žulová opalovaná dlažba je nařezaná a připravená k pokládce. Foto viz. "Postup obnovy".

2020 - únor

Dubové vstupní dveře čekají v dílně na zabudování do stavby. Foto viz. "Postup obnovy".

Na oknech a vnitřních dveřích se již pracuje.

2020 - leden

Jednáme o výrobě interiérové dlažby z místní žuly.

2019 - říjen

Jednáme o provedení oken a dveří.

2019 - říjen

Zhotovitel střechu sakristie v termínu nedokončil. Jednáme se zhotovitelem o provedení střechy v roce 2020, ve hře zůstává možnost uplatnění sankcí a pokračování s jiným dodavatelem.

2019 - duben

Podepsali jsme smlouvu na provedení střechy sakristie.

2018 - říjen

Položením krytiny a montáží oplechování je dokončeno zastřešení hlavní lodi kaple. Foto viz. "Postup obnovy".

Zastřešení sakristie plánujeme realizovat v první polovině příštího roku.

Všem dárcům děkujeme za finační podporu, která umožnila realizaci střechy.

2018 - září

Je dokončen krov hlavní lodi, bednění střechy s podkladním asfaltovým pásem pro střešní krytinu, pohledové palubky a je vyzděný čelní štít kaple s nikou. Z vnější strany je čelní štít omítnut.

Se zhotovitelem jednáme o provedení střechy sakristie.

2018 - srpen

Stavba krovu je zahájena. Ke dni 4.8. zhotovitel osadil pozednice, plné vazby a vrcholovou vaznici hlavní lodi kaple. V současné chvíli (23.8.) je krov hlavní lodi téměř dokončen. Jsou osazeny krokve, doplňují se námětky. Úprava spojů plných vazeb, kterou zhotovitel provedl, je odsouhlasena statikem.

2017 - listopad

Ne vše se daří, jak bychom chtěli. Zhotovitelská firma nedodržela smlouvu a během léta ani podzimu nebyla schopna začít s provedením střechy. V této chvíli zhotoviteli nabíhají sankce za nesplnění termínu. Zhotovitel navrhl, že střechu provede na jaře a poskytne kompenzaci za způsobené komplikace. Pokud k tomu dojde a práce bude provedena v dobré kvalitě, nechceme uplatňovat smluvní pokutu. Pokud dodavatel ani během jara střechu nedokončí, budeme hledat jiného dodavatele.

2017 - květen

Ke dni 5.5.2017 jsme podepsali smlouvu o dílo na zhotovení kompletního zastřešení hlavní lodi kaple, včetně vyzdění štítu a jeho omítnutí z vnější strany. Nejpozději na začátku listopadu by měla být tato část díla dokončena. Všem dárcům děkujeme za finanční podporu, která umožnila posunout obnovu kaple o velký krok kupředu.

2015 - červenec

Prodloužili jsme lhůtu pro dokončení stavby do 9.12.2017. Zároveň jsme z finančních důvodů upustili od záměru prosklené střechy a změnili záměr na plnou sedlovou střechu s valbou nad presbytářem.

2013 - listopad

Dokončili jsme obnovu koruny zdiva hlavní lodi a provedli zakrytí zdiva asfaltovým pásem, aby do konstrukce nevnikala srážková voda a nedocházelo k destrukci zdiva.